Σχετικά με τη Vasada Limited

Η Vasada Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Λάρνακα.

Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και επιχειρηματικής δραστηριότητας οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην στρατηγική, την έρευνα και ανάλυση, καθώς και την υποστήριξη των πελατών της σε διάφορους τομείς.

Η ομάδα της Εταιρείας δεσμεύεται σε κάθε υπόθεση και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ενέργειές της. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας μας μέσα από επαγγελματικές ενέργειες βελτιώνουν τις ικανότητές τους, τις μεθόδους και τις γνώσεις τους προσόντα τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα τα οποία ικανοποιούν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η βάση της Εταιρείας αποτελείται από θεμελιώδη χαρακτηριστικά τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα ικανοτήτων μας.

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της Εταιρείας καθιστούν ευκολότερο για κάθε πελάτη μας να πετύχει σε κάθε έργο στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οδός Λόρδου Βύρωνος 61
Κτίριο Lumiel 4ος Όροφος
Λάρνακα
6023
Κύπρος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ